Nechceme prodávat čínské šmejdy, ale to nejlepší od našich malovýrobců

           Veřejně dostupná videa z YouTube o praktikách současného obchodu 

    

JSME NA STRANĚ SPOTŘEBITELŮ A POCTIVÝCH AUTENTICKÝCH VÝROBCŮ

Projekt připravuje ED MODE IBC LLC a kooperující společnosti. 

Připravujeme novou společnost pro vedení eshopu edmode.net v ČR a SR.

Z důvodu celosvětové pandemie byl náš projekt pozastaven. Nyní příprava opět pokračuje a bude probíhat zatím v regionálním rozsahu.

Distancujeme se od údajných recenzí tzv. pana Jiřího. Vybírali jsme před přerušením projektu vhodné kandidáty na spolupráci. Vybrali jsme několik desítek lidí z ČR a SR do on-line rekvalifikace, kterou si vybraní účastníci hradili pouze za zvýhodněný registrační poplatek. On-line kurzy probíhaly v jarních měsících 2020 a úspěšným absolventům našeho kurzu bude nabídnuta  prioritně spolupráce, po opětovném zahájení projektu v ČR a SR. Informace uváděné v údajné recenzi jsou nepravdivé, upravené, vytržené z kontextu a dehonestující naši práci. Už víme kdo za celou kampaní stojí a podnikli jsme adekvátní kroky k jejich postihu.

Projekt je připravován i přes přerušení několika filantropy, odpovědnými investory a vizionáři z celého světa, se silným akcentem na trvale udržitelný rozvoj obchodních vztahů. Jde nám o vytvoření jednoduché a praktické platformy, kde chytří lidé nakupují vybrané nejkvalitnější výrobky přímo od ověřených rodinných firem a živnostníků ze svého regionu nebo oblasti. Cílem je aby naši zákazníci získali za své peníze to nejlepší na regionálním trhu. A to nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Aby nakupovali za spravedlivou cenu a podporovali regionální a tuzemské výrobce a živnostníky. Jsme tu pro ty, kteří nechtějí podporovat překupníky a řetězce.  Vzhledem k pandemii a omezením budeme připravovat náš celosvětový projekt zatím pouze regionálně.

V jednotlivých regionech a oblastech budou model rozvíjet smluvní partnerské společnosti.

V budoucnu s partnery připravujeme propojené on-line obchodní domy v 350 regionech a ve více jak 70 zemích světa. Připravujeme současně s budováním perfektního zákaznického servisu a s propojováním  obchodní platformy  EDMODE.NET. Připravujeme také vlastní logistiku pro partnerské výrobce. Později také plánujeme vlastní celosvětové doručování obchodních zásilek zakoupených na naší platformě.

Pomáháme k přechodu na novou kvalitu života, k novému myšlení lidí a efektivnímu využití posledního převážně svobodného média - celosvětového internetu, a to k modernímu formátu nakupování zboží a produktů s pevnými spotřebitelskými benefity.

Spotřebitelům vracíme právo nakupovat přímo a svobodně od ověřených producentů ze svého regionu i z celého světa. Umožňujeme nakupovat skutečnou kvalitu, originální výrobky, originální sety výrobků pouze pro naše koncové spotřebitele, a to v originálním složením, za ty nejlepší ceny. Navíc naši registrovaní V.I.P. spotřebitelé budou získávat pravidelný CashBack / Loyalty bonus ve výši 10% svých nákupů.

Připravujeme interaktivní nákupní platformu a on-line propojený obchodní dům edmode.net  a aplikaci ModernShopping ke komfortnímu on-line nakupování. Zabezpečujeme pro spotřebitele vyšší užitnou hodnotu, další benefity či podrobné informace o složení a původu produktů a výrobků nabízených v podnikových on-line prodejnách na naší platformě.

Zvyšujeme výrazně vybraným výrobcům objemy zakázek, a to s využitím našich spokojených V.I.P. spotřebitelů. Jde o adresné propojení výjimečných výrobců s moderními koncovými spotřebiteli.

Vytváříme tím možnosti budovat komunitu přímých a věrných zákazníků, zvýšit efektivitu výroby, zvyšovat produktivitu práce a poskytovat vyšší užitnou hodnotu výrobků.

Samotní naši V.I.P. spotřebitelé rozhodují svojí spokojeností o tom, kteří výrobci budou mít své on-line podnikové firemní prodejny v regionálních sekcích na edmode.net.

Přivádíme poctivým producentům, originálním rodinným firmám, kteří dělají svoji práci srdcem, možnosti jejich rozvoje a vytvoření férového obchodu a marketingu na naší celosvětové platformě. A to tvořivě, kreativně s individuálním přístupem k potřebám a možnostem našich partnerů.

Aplikujeme náš moderní obchodní systém NEW FAIR TRADE, v rámci kterého postupně rozvineme originální partnerské firemní podnikové on-line prodejny na naší platformě edmode.net a následně také naši moderní logistiku dopravy zásilek, od producentů až ke spotřebitelům.

Každý člověk se u nás může stát V.I.P. spotřebitelem, jednoduchou EXPRES V.I.P. registrací. Každý V.I.P. spotřebitel registrací i každým nákupem přispívá na náš nadační fond určený pro námi kontrolované a koordinované dětské projekty.

Ve většině budou dodávat zásilky naši partneři bezplatně, podle ceny nákupu. Později budeme objednávky dopravovat přes náš ModernMessengerServices, a to ještě výhodněji v případě mezinárodních zásilek.

Nebudujeme nové hyper e-shopy. Velké e-shopy se dnes již chovají jako řetězce a velcí překupníci. Díky nižším nákladům a globalizaci ještě více vydělávají na úkor prvovýrobců a koncových spotřebitelů. A ohrožují naše životní prostředí.

Základem je spravedlivý obchod bez mezičlánků, bez otrocké a dětské práce, bez nebezpečného dopadu na životní prostředí. To je náš model NEW FAIR TRADE.

Prosazujeme výrazně ekologičtější balení výrobků, které je přírodou rozložitelné. Bojujeme proti miliardám tun plastů ve světových mořích. Prosazujeme obaly bez zbytečných barevných obrázků a reklam, které zatěžují životní prostředí.


PODPORUJEME CÍLE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A OBCHODU

Koncepce udržitelného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Model vede k svobodnému obchodu a nakupování všeho potřebného pro zdravý život. Kde rozhodující entitou jsou naši V.I.P. spotřebitelé bez hranic.


                                   " Ze Země ke hvězdám není lehká cesta " Seneca 

Společně můžeme měnit svět k lepšímu životu