KREATIVNÍ OBCHODNÍ PLATFORMA 

JSME NA STRANĚ SPOTŘEBITELŮ A POCTIVÝCH VÝROBCŮ

               Veřejně dostupná videa z YouTube o praktikách současného obchodu

Projekt ModernOnlineStores na edmode.net připravuje ED MODE IBC LLC,

moderní společenství připravované několika filantropy, odpovědnými investory a vizionáři z celého světa, se silným akcentem na trvale udržitelný rozvoj obchodních vztahů a důstojné příjmy zaměstnanců.

Regionálně budou model rozvíjet smluvní partnerské společnosti.

Korporace s partnery připravuje celosvětově propojené on-line obchodní domy v 550 regionech a ve více jak 100 zemích světa. Připravujeme současně s budováním perfektního zákaznického servisu a s propojováním mezinárodního obchodního domu ModernOnlineStors, také vlastní logistiku pro partnerské výrobce. Později také plánujeme vlastní celosvětové doručování obchodních zásilek zakoupených na naší platformě v interaktivních firemních podnikových prodejnách partnerů.

Pomáháme k přechodu na novou kvalitu života, k novému myšlení lidí a efektivnímu využití posledního převážně svobodného média - celosvětového internetu, a to k modernímu formátu nakupování zboží a produktů s pevnými spotřebitelskými benefity.

Spotřebitelům vracíme právo nakupovat přímo a svobodně od ověřených producentů ze svého regionu i z celého světa. Umožňujeme nakupovat skutečnou kvalitu, originální výrobky, originální sety výrobků pouze pro naše koncové spotřebitele, a to v originálním složením, za ty nejlepší ceny. Navíc naši registrovaní V.I.P. spotřebitelé budou získávat pravidelný CashBack / Loyalty bonus ve výši 10% svých nákupů.

Připravujeme interaktivní nákupní platformu a on-line propojený obchodní dům edmode.net  a aplikaci ModernShopping ke komfortnímu on-line nakupování. Zabezpečujeme pro spotřebitele vyšší užitnou hodnotu, další benefity či podrobné informace o složení a původu produktů a výrobků nabízených v podnikových on-line prodejnách na naší platformě.

Zvyšujeme výrazně vybraným výrobcům objemy zakázek, a to s využitím našich spokojených V.I.P. spotřebitelů. Jde o adresné propojení výjimečných výrobců s moderními koncovými spotřebiteli.

Vytváříme tím možnosti budovat komunitu přímých a věrných zákazníků, zvýšit efektivitu výroby, zvyšovat produktivitu práce a poskytovat vyšší užitnou hodnotu výrobků.

Samotní naši V.I.P. spotřebitelé rozhodují svojí spokojeností o tom, kteří výrobci budou mít své on-line podnikové firemní prodejny v regionálních sekcích na edmode.net.

Přivádíme poctivým producentům, originálním rodinným firmám, kteří dělají svoji práci srdcem, možnosti jejich rozvoje a vytvoření férového obchodu a marketingu na naší celosvětové platformě. A to tvořivě, kreativně s individuálním přístupem k potřebám a možnostem našich partnerů.

Aplikujeme náš moderní obchodní systém NEW FAIR TRADE, v rámci kterého postupně rozvineme originální partnerské firemní podnikové on-line prodejny na naší platformě edmode.net a následně také naši moderní logistiku dopravy zásilek, od producentů až ke spotřebitelům.

Každý člověk se u nás může stát V.I.P. spotřebitelem, jednoduchou EXPRES V.I.P. registrací. Každý V.I.P. spotřebitel registrací i každým nákupem přispívá na náš nadační fond určený pro námi kontrolované a koordinované dětské projekty.

Ve většině budou dodávat zásilky naši partneři bezplatně, podle ceny nákupu. Později budeme objednávky dopravovat přes náš ModernMessengerServices, a to ještě výhodněji v případě mezinárodních zásilek.

Nebudujeme nové hyper e-shopy. Velké e-shopy se dnes již chovají jako řetězce a velcí překupníci. Díky nižším nákladům a globalizaci ještě více vydělávají na úkor prvovýrobců a koncových spotřebitelů. A ohrožují naše životní prostředí.

Základem je spravedlivý obchod bez mezičlánků, bez otrocké a dětské práce, bez nebezpečného dopadu na životní prostředí. To je náš model NEW FAIR TRADE.

Prosazujeme výrazně ekologičtější balení výrobků, které je přírodou rozložitelné. Bojujeme proti miliardám tun plastů ve světových mořích. Prosazujeme obaly bez zbytečných barevných obrázků a reklam, které zatěžují životní prostředí.


PODPORUJEME CÍLE TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A OBCHODU

Koncepce udržitelného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Model vede k svobodnému obchodu a nakupování všeho potřebného pro zdravý život. Kde rozhodující entitou jsou naši V.I.P. spotřebitelé bez hranic.


                                   " Ze Země ke hvězdám není lehká cesta " Seneca 

Společně můžeme měnit svět k lepšímu životu